T:+40 267 351 677
F:+40 267 310 355
E:ccicov@ccicov.com

Misiune și obiective

28 Aprilie 2014

Misiune

Misiunea secțiunii este crearea unui sistem win-win, în care fiecare firmă de specialitate IT și Telecomunicații din județul Covasna are de câștigat, contribuind astfel la dezvoltarea de parteneriate pentru executarea unor proiecte complexe care necesită diverse resurse de care nu poate dispune un singur competitor, totodată crearea unei asocieri puternice pe plan profesional.

Secțiunea IT&Telecom are următoarele obiective:

  1. Colaborare în domeniul proiectelor, în sensul realizării unor proiecte comune pentru atragerea de surse de finanțare nerambursabile pentru activități desfășurate în interesul membrilor grupului (de ex. pregătirea de specialiști);
  2. Dezvoltarea de parteneriate pentru accesarea unor contracte complexe care necesită resurse diverese de care nu poate dispune un singur competitor (de ex. un contract care impune atât rețelistică, cât și hardware precum și un software la comandă) sau a unor parteneriate în vederea realizării unor proiecte ce servesc interesul comun al membrilor (servicii complexe care ajută la promovarea integrată a serviciilor membrilor secțiunii);
  3. Inițiative legislative pentru îmbunătățirea legislației din domeniul IT și telecomunicații;
  4. Distribuire temporară de resurse umane între membrii grupului (pentru ajutor reciproc în vederea prevenirii blocajelor în cazul creșterii temporare a volumului de lucru la unii dintre membrii grupului);
  5. Organizarea de cursuri de pregătire și traininguri în domenii de interes pentru membrii secțiunii.